De Doornduyn

De Doornduyn

De Doornduyn een bijzondere natuurtuin in Noord- Holland gelegen aan de voet van de duinen.

Welkom op de website van de Doornduyn een bijzondere natuurtuin in Noord- Holland gelegen aan de voet van de duinen.

Aankondiging.
Met ingang van 1 november 2021 wordt de tuin niet meer opengesteld.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mijn naam is Tineke van der Velden. De Doornduyn is een voorbeeld van een uit de hand gelopen hobby, waar wij met veel plezier en inzet werken aan een zeer uitgebreide verzameling van sneeuwklokjes. De passie voor het tuinieren zit in de vingers.
Hier bevindt zich een speciale verzameling van Sneeuwklokjes, Corydalis, Anemone, Allium Pioenrozen en Hosta,s. De Doornduyn is een kleurige geurige oase in een vlakte van weilanden. In de winter bloeien hier veel verschillende soorten sneeuwklokjes. De hobby in sneeuwklokjes is ontstaan doordat mijn schoonvader vroeger op oude percelen en boerderijen sneeuwklokjes inkocht voor de handel. Die hobby wilde ik graag voorzetten. En dat heeft er toe geleid dat de tuin nu volstaat met sneeuwklokjes. Mijn lievelingssoort zijn de groenpunters.
Door de vele contacten die de laatste jaren zijn ontstaan zijn wij in staat gebleken om de verzameling uit te breiden. De Doornduyn is tevens een hele bijzondere plaats om de verzameling te tonen aan een ieder die daar in is geïnteresseerd.
In het voorjaar zijn er diverse activiteiten, die aangeven zijn in de agenda.